BİLGİLER


 • Çevre ve İş Güvenliği

  * LPG’nin, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler sınıfından olduğunu unutmayalım

  * LPG havadan çok ağırdır. Gaz kaçları, çukur yerlerde ve tabandan yukarıya doğru birikir.
  Bodrum kat veya düşük zeminlerde, asla tüp ve gaz yakıcı cihaz bulundurmayalım

  * TS-1446 LPG depolama ve TS – 2179 LPG kullanma kurallarına uyalım.
  Kaldı ki Yasa gereği, TS 1446 kurallarına uyulması zorunludur.

 • LPG ( Sıvılaştırılmış Petrol Gazı )

  Petrolün damıtılması ve parçalanması esnasında elde edilen ve sonradan basınç altında sıvılaştırılan, başlıca BÜTAN, PROOAN ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımları, LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) olarak anılır. (Ts 2178)

  > PROPAN LPG : Soğuk iklim için. Kaynama noktası -42 oC
  > BÜTAN LPG : Sıcak ve ılıman iklim için. Kaynama noktası -0,5 oC
  > Ticari LPG (Miks) : %70 Bütan - %30 Propan karşımı
  > Özel Hizmet Propanı : İçten yanmalı motorlar için.

  LPG TÜPLERİ: (TS 55)
  2 Kg sıvı LPG kapasiteli tüp. PİKNİK tüpü.
  12 Kg sıvı LPG kapasiteli tüp. EV tüpü.
  24 Kg sıvı LPG kapasiteli tüp. TİCARİ tüpü.
  45 Kg sıvı LPG kapasiteli tüp. SANAYİ tüpü.
  45 Kg sıvı LPG kapasiteli tüp. PROPAN tüp, (Kırmızı veya Portakal renkli şeritleri vardır)
  LPG tankları, 1000 litre ve üzerindeki tanklara dökme olarak ikmal yapılır.
  13 Kg' dan daha fazla sıvı LPG kapasiteli tüpler, bina içine alınamaz. (Özel depo hariç)

  LPG basınçlı kaplarda sıvı halde bulunur, ancak gaz halinde kullanılır. Havadan 2 misli ağırdır ve abana çöker. Bodrum kat veya düşük zeminde kullanılmaz. Zehirli değildir. Kısa bir müddet teneffüs edilmesi ölüm sebebi olmaz. Ancak gaz birikimi içinde kalındığında, hava ile irtibat kesileceğinden boğulma meydana gelir.

  LPG, hava içinde, %2 - %9 oranında karışınca yanıcı hale gelir, çabuk tutuşur. Yanma olayı, açıkta parlama, kapalı yerde patlama şeklinde gerçekleşir.

  NOT : Yanıcı gaz kaçakları alev ile aranmaz. Sabunlu su veya köpük kullanılır.

 • Yemek birim maliyeti ne olmalıdır ?

  Yemek birim maliyeti ne olmalıdır ?
  Standart tabldot için gerekli enerji , kişi/öğün için, yaklaşık 3000 kcal/h .

  Yemek birim maliyeti neden artar ?
  1. Kullanıcı eleman faktörü
  2. Yetersiz veya yeterinden büyük cihaz secimi
  3. Yetersiz davlumbaz ve havalandırma.
  4. Gaz yakma teknolojisi, gaz yanabilirlik değerleri ve alev'in fiziksel özelliklerinin yeterince bilmemesi. Alev mantosunun oluştuğu birici yanma bölgesi en yüksek ısıl enerjiye ulaşır. Yaklaşık 1000 ºC . Ve bu bölge tencere tabanı ile buluşmalıdır. ( Brülör ile tencere arasındaki mesafe çok önemlidir. )
  5. Alev üflemeli veya brülörden kopuk yanarsa hava girişi fazladır. Gaz basıncı yüksektir.
  6. Alev isli ( sarı ) yanarsa Hava girişi azdır. Temizlik için brülör üzerine su tutulmuş veya taşma olmuştur. Difizöre pislik, hamam böceği veya örümcek girmiş olabilir.
  7. Merkezi LPG enerji sisteminin yetersiz olması Gaz kapasitesi yetersizse. Özellikle tüplü sistemlerde kış şartlarında, tüpler boşaldığı var sayılarak iade edilmektedir. Bu durumda önemli miktarda gaz kaybı olmaktadır. 1. ve 2. kademe regülatörler yetersizse
  8. Doğalgaz tesisatının yetersiz olması işletme girişinde DOĞALGAZ basıncı 20 mbar ancak boru boyu ve dirsek sayısına bağlı olarak, sürtünme kayıpları gaz basıncını düşürebilir. Boru kesitleri uygun yetersiz olabilir. Endüstriyel tesislerde 95 ~ 110 çaplı tencere kaynatma kapasiteli Doğalgaz yakan ocaklara, 30 mbar Basınç gereklidir.
  9. LPG brülöründe, doğalgaz yanar. Ancak %50 ~70 verim kaybı gaz sarfiyatını arttırır.
  10. Zamanında yapılmayan, cihaz periyodik bakımı